Zakres usług

Kancelaria Świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w pełnym zakresie, w tym reprezentacji przed sądami i organami administracji państwowej.

Doradzamy w bieżącej działalności przedsiębiorstw prowadzimy też sprawy sądowe klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, dokonujemy przekształceń własnościowych oraz pomagamy w rozpoczęciu działalności gospodarczej.

Sporządzamy opinie prawne oraz projekty umów i innych aktów wewnętrznych spółek.

Prowadzimy szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego skierowane do aptekarzy.

 

 

Specjalizacja

Prawo farmaceutyczne i sprawy rynku aptekarskiego

Od 2004 roku kancelaria obsługuje Okręgową Izbę Aptekarską w Katowicach ( od 2008 Śląska Izbę Aptekarską ) i specjalizuje się w sprawach związanych z szeroko pojętym prawem farmaceutycznym oraz sprawami aptek i detalicznego obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobami medycznymi.
W tym czasie Kancelaria reprezentowała izbę z sukcesem przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Ministrem Zdrowia w sprawach konsultacji społecznych przy pracach nad ustawą o refundacji leków, w wielu innych sprawach związanych z prawem prasowym oraz reklama aptek i reklamą produktów leczniczych.

Kancelaria prowadzi sprawy z Narodowym Funduszem Zdrowia związane z kontrolami i potrącaniem bez sądu aptekom z bieżącej refundacji tylko na podstawie protokołu kontroli oraz sprawy z Nadzorem Farmaceutycznym.

W kancelarii opracowuje, się wiele opinii prawnych z zakresu prawa farmaceutycznego oraz ustawy o izbach aptekarskich. Szulc Krystian prowadzi szkolenia z zakresu prawa farmaceutycznego na zlecenie firm szkoleniowych oraz w ramach współpracy z Śląskim Uniwersytetem Medycznym w ramach kursów specjalizacyjnych.

Ukazuje się też wiele publikacji w specjalistycznych czasopismach autorstwa prawnego Krystian Szulc.