Kancelaria powstała w 1992 roku w Katowicach i od początku tak jak dzisiaj obsługiwała głównie podmioty gospodarcze.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw w pełnym zakresie, w tym reprezentacji przed sądami i organami administracji państwowej, dokonujemy przekształceń własnościowych oraz pomagamy w rozpoczęciu i zakończeniu działalności gospodarczej.

W 2004 roku kancelaria rozpoczęła współpracę z Okręgową Izbę Aptekarską w Katowicach ( od 2008 Śląska Izbę Aptekarską ) i od tego czasu specjalizuje się w:

  • sprawach związanych z szeroko pojętym prawem farmaceutycznym. oraz sprawami aptek i detalicznego obrotu lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.
  • sprawy reklamy aptek i leków
  • sprawy pracy szczególnie zatrudniania farmaceutów

Sporach z Narodowym funduszem Zdrowia w zakresie kontroli aptek i zwrotu refundacji leków.